Sunday, May 20, 2018

The Pink Triangle 4
The Pink Triangle 4


Warning 


ภาคนี้สปอยล์ภาคสองค่ะ

กรุณาอย่าอ่าน
ถ้าคุณยังไม่ได้อ่านภาคแรกและภาคสองนะคะ 
ขอร้องนะ แงงงงง


ภาคสองอยู่ในเล่มเดียวกับภาคแรก ขออภัยที่ไม่มีตัวอย่างค่ะส่วนท่านๆ ที่เคยอ่านเล่มแรกไปแล้ว เรามาอ่านภาคสี่กันค่ะ! 
ท่านที่ไม่เคยอ่านเล่มสอง (ภาคสาม) ก็อ่านได้ค่ะ เพราะไม่เกี่ยวกับภาคสาม
Sunday, August 20, 2017

[Jungle Book] Throw Me Over the Moon Part 1-9
Throw Me Over the Moon 


Shere Khan x Original Character (Mowgli's Father)

Shapeshifter AU
The story takes place in year 2000